Bedrijfsinformatie

Adverteren advocaten & Handhaving gedragsregel 2 lid 2


In een bericht dat deze week is verstuurd aan een groot aantal advocaten staat dat de dekens hebben besloten dat het betalen van een vergoeding per lead niet meer is toegestaan vanaf april 2016.

Lion Legal ging er altijd vanuit, omdat een vergoeding per aanvraag niet hetzelfde is als een vergoeding per aangeleverde zaak, dat dit wel was toegestaan.
In het bericht wordt echter voor het eerst duidelijkheid geschept door de dekens en aangegeven dat zij ook een betaling per lead afkeuren.

Lion Legal zal daarom de service en de afrekenstructuur aanpassen zodat al onze partners adverteren volgens de gedragsregels.

Wij zullen de volgende wijzigingen doorvoeren:

  • Op alle sites waar nog geen duidelijke profielpagina is van de kantoren zal deze worden aangemaakt. Zo heeft elk kantoor een duidelijk profiel op alle sites waar zij partner is.
  • Ook worden de logo’s van alle partners op elke pagina getoond om de naamsbekendheid van het kantoor verder te vergroten.
  • Advocatenkantoren betalen niet meer per lead maar betalen een vaste maandprijs. Deze prijs is vastgesteld op basis van het aantal bekeken pagina’s in het voorafgaande jaar.

Naast dat de profielpagina voor direct traffic naar de kantoorsite zorgt en het logo voor naamsbekendheid en autoriteit, blijft het op alle sites mogelijk om contact op te nemen met het kantoor via een formulier.

Een deel van onze partners betaalt nu al een vaste maandprijs die niet wordt beïnvloed door het aantal aanvragen. Deze maandprijs blijft gelijk, maar deze partners krijgen ook een logo plaatsing en een eigen profielpagina.

Door de genoemde aanpassingen aan onze service en afrekenstructuur adverteren al onze partners ook na de verduidelijking van de dekens volgens de gedragsregel 2 lid 2.

De juridische uitgeverij Lion Legal is uitgever van juridische sites zoals Rijbewijs Ingenomen, De Strafrecht advocaat en De Letselschade Advocaat.

Photocredit: Lars Plougmann