Disclaimer

Algemeen

Lion Legal Publishing, onderdeel van Tribevibe (Kamer van Koophandel 55357760), hierna te noemen Lion Legal Publishing, verleent u hierbij toegang tot www.lion-legal.nl  en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. Lion Legal Publishing behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op  www.lion-legal.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van het betreffende advocaten – of notariskantoor. Dit gebeurt pas na een gratis intakegesprek

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.lion-legal.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lion Legal Publishing.

De inhoud van  www.lion-legal.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Lion Legal Publishing doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op  www.lion-legal.nl. Lion Legal oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Lion Legal Publishing zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lion Legal Publishing en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lion Legal Publishing, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van  www.lion-legal.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken.